Katka
Novotná

O mně

psychoterapeut, rodinný a výchovný poradce, lektorka seminářů pro rodiče

Vzdělání

 • PVŠPS, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Základní kurz krizové intervence
 • Systemická práce s rodinou
 • Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími 
 • Umění terapie. Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu – celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let. 
 • Systemická supervize, systemické výcvikové programy, Supervizor (350 hodin) 
 • Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu, FF UK
 • Systemické koučování, Kouč (503 hodin) 
 • Systémové koučování, Kouč (135 hodin)
 • Vztahy a komunikace, Týmová práce a spolupráce, Time management IV. generace
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, specializace finance, vedlejší specializace právo

Pracovní zkušenosti

Již více než 10 let se věnuji psychoterapii a rodinnému a výchovnému poradenství v rodinách tradičních, patchworkových i sendvičových. Při práci v dětském domově jsem začala uvažovat o tom, kdo pomůže najít těmto mladým lidem nové rodičovské vzory. Zároveň jsem se stala mámou a i já jsem nechtěla opakovat výchovné přístupy svých rodičů. Začala jsem se tedy tématu rodičovství, výchově a následně i psychoterapii věnovat naplno. V současné době jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii, poskytuji psychoterapii dětem i dospělým. Vyhledávají mě rodiče pro rodinné a výchovné poradenství, věnuji se vztahům v patchworkových rodinách, přednáším, publikuji a věnuji se sociální advokacii, protože věřím, že každý má nárok na péči o své duševní zdraví.

 • Terapeutická linka Sluchátka, spoluzakladatelka a ředitelka linky (současnost). Anonymní telefonní terapeutická linka nabízí zdarma psychoterapii po telefonu. Stačí v provozní době vytočit telefonní číslo 212 812 540. Linka pomáhá řešit tíživý nedostatek terapeutické pomoci v některých regionech, časovou a individuální nedostupnost terapeutické odborné pomoci.
 • Akademie rodičovství, spoluzakladatelka a ředitelka soukromé rodinné poradny. Řízení soukromé rodinné poradny a vzdělávacího institutu, který nabízí ucelený systém vzdělávání a podpory pro rodiče a odbornou psychologickou službu dětem, dospívajícím i celým rodinám.
  • Autorka a lektorka kurzů a seminářů pro rodiče:
  • Základní kurz – význam mateřské a otcovské role, jak podporovat sebevědomí a sebeúctu, potřeby děti, hranice
  • Nástavbový kurz – emoce a komunikace, strachy dětí a jak je překonávat, jak se děti učí, co se děti učí, sourozenecké vztahy, jednotná výchova, motivace dětí
 • ARcursus, ředitelka akreditované vzdělávací  institucí MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Autorka 30 akreditovaných vzdělávacích programů (emoce žáků, komunikace s rodiči, sebereflexe učitele apod.)
  • Dlouhodobá spolupráce formou vzdělávání rodičů se školami (PORG, Duhovka, Educanet, PBIS, ZŠ Campanus, ZŠ Květňák, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Karla Čapka a mnoho dalších, formou autorských kurzů a autorských seminářů)
 • Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí
 • Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú., 
 • Anima – terapie, z.ú.
 • Sedmibarevno z.ú., domov pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • Externí lektor pro Česká pojišťovna a.s., UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia,a.s.
 • Dětský domov, Staňkov

Publikace

 • Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina, Grada Publishing, 2019, ISBN: 978-80-247-2891-9
 • e-booku pro rodiče Bojíte se šikany a kyberšikany?
 • Rodičovská poradna Kateřina Novotná na iDnes.cz – aktuálně cca 400 odpovědí na dotazy čtenářů
 • Česká televize, Plné hnízdo
 • Další publikační činnost v tištěných i online médiích Květy, Žena a život, Flowee, Mámy sobě

Způsob práce

Absolvovala jsem systemický psychoterapeutický výcvik. Ten zohledňuje konstruktivistickou filozofii, která vyžaduje individuální respekt k formování vlastní reality a k různým pohledům. Každý z nás je tvůrcem vlastního příběhu a designérem vlastního života. Uznávám jedinečnost pohledu na svět, což mi přináší respekt i vnitřní motivaci. Tento přístup brání zobecňování a umožňuje mi pracovat s realitou každého klienta s ohledem na jeho zdroje a možnosti.

Při práci s dětmi si ráda hraju a hledám způsob a možnosti, které respektují individualitu a jedinečnost každého z nich. Důvěřuji jim, upřímně mě zajímají a baví mě jejich pohled na svět. Geniální mi přijde upřímnost, se kterou líčí své potřeby i negace.

Klienti u mě najdou profesionální pomoc a podporu zaměřující se na budoucnost a hledání vhodného řešení.

Můj příběh

Psychoterapii, rodinnému a výchovnému poradenství v rodinách tradičních, patchworkových i sendvičových se věnují více než 10 let. Při práci v dětském domově jsem se začala zamýšlet na tím, kdo pomůže najít těmto mladým lidem rodičovské vzory, ze kterých by mohli v dospělém životě čerpat. Ve chvíli, kdy jsem se sama stala mámou, ani já jsem nechtěla opakovat přístup svých rodičů. Tématům rodičovství, výchova a následně i psychoterapie jsem se začala věnovat naplno.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii a věnuji se práci s dětmi i dospělými. Vyhledávají mě rodiče pro výchovné poradenství a řeším s nimi i problémové nebo speciální rodinné vztahy. Věnuji se patchworkovým rodinám, přednáším, publikuji a věnuji se sociální advokacii, protože věřím, že každý má nárok na péči o své duševní zdraví.