Katka
Novotná

Webináře

Zvu vás na novou sérii interaktivních webinářů pro pedagogy i rodiče, které přináší nejnovější poznatky a praktické rady na témata spojená s výchovou a vzděláváním dětí. Stačí si objednat vzdělávání dle vašich požadavků individuálně nebo pro celou sborovnu.

Webináře pro všechny

Níže naleznete nabídku různých webinářů aneb online seminářů
pametove techniky 2

Paměťové techniky

Webinář přináší praktické nástroje pro efektivní podporu paměťových schopností u dětí. Objevte metody, jak integrovat paměťové techniky do výuky a posílit paměťové dovednosti u vašich studentů. Posuňte učení na vyšší úroveň a dejte svým dětem klíč k úspěšnému zapamatování! …
skolni mediace

Školní mediace

Praktiky školní mediace jsou často zaměřeny na prevenci konfliktů, rozvoj sociálních dovedností a vytváření bezpečného prostředí, kde se jednotlivci cítí slyšeni a respektováni. Naučíte se mediační techniky vhodné pro prevenci a zvládání konfliktů ve škole. …
emoce trida

Emoce ve škole

Každodenní konfliktní situace ve třídě mohou být náročné, zejména při vyjadřování vlastních pocitů bez zranění ostatních. Jak efektivně zvládat hněv a strach ve školním prostředí? Jak podporovat děti v ovládání emocí, když jsou neklidné nebo cítí bezmocnost vůči nějaké situaci? Objevte s námi techniky na zvládání emocí ve škole. …
Jak bojovat proti kyberšikaně pomocí her

Jak bojovat proti kyberšikaně pomocí her

Webinář plný aktivit na to, co je kyberšikana, práce s příběhem, bezpečný profil na internetu, přátelé na internetu, jak se mohu chránit a jak rozvíjet kritické myšlení žáků. Naučíte se hry, které pomáhají dětem předcházet kyberšikaně a nebýt k ní lhostejný, ať už u sebe nebo ve svém okolí. …
Jak posílit dětské sebevědomí a sebeúctu?

Jak posílit dětské sebevědomí a sebeúctu

Líbilo by se vám, aby vaše děti dokázaly sebevědomě řešit konflikty a hned se z toho nerozplakaly? Chcete, aby dokázalo říct svůj názor nejen Vám, ale i svým vrstevníkům? Chcete své dítě podporovat a rozvíjet k samostatnosti? Na webinář se dozvíte jak posilovat dětské sebevědomí a sebeúctu. …