Katka
Novotná

Poradenství patchworkovým rodinám

Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí. Mnohdy vnímají změnu rodinných poměrů jako špatnou a jsou z toho nešťastné. Nedokážou vyhodnotit, že nový partner jednoho z rodičů nebo „noví“ sourozenci mohou představovat příjemnou a potřebnou změnu. Poradím vám, jaký přístup jako rodič zvolit, abyste sobě i svým ratolestem situaci ulehčili. Vše s individuálním přístupem a citem.

Informace o službě

Komponované rodiny se potýkají s mnohými problémy:

  • nevyjasněné role a s nimi spojená zodpovědnost
  • nevyjasněná očekávání a přesvědčení
  • konflikty ve vztazích, které se řeší přes dítě
  • touha zalíbit se dítěti a být tím, koho bude mít raději, uplácení dítěte například drahými dárky
  • neschopnost nastavit ve spleti vztahů jasná pravidla
  • zůstává neurčeno, kdo má na starost přípravu do školy
  • dítě se může cítit bezprizorní, nebo naopak středem pozornosti
  • rozdílné přístupy ve výchově – jeden rodič vede potomka k samostatnému přístupu a nechává zodpovědnost na dítěti, nechává dopadnout přirozené důsledky (chyba je přirozenou součástí učícího se procesu), a naopak druhý rodič hlídá každou činnost dítěte, většinu činností dělá za něj nebo s ním, chybu nepřipouští, dítě odměňuje a trestá.

 

V rámci poradenství nabízím náměty, jak těmto problémům předcházet a jak se v jednotlivých typech komponovaných rodin navzájem podporovat.

Máte zájem o psychoterapeutické sezení?

Vyplňte dotazník níže a my se Vám brzy ozveme

Další psychoterapeutické služby

Podívejte se i na další psychoterapeutické služby z naší nabídky

Rodinné a výchovné poradenství

Ochránit děti a zajistit jim dokonalé podmínky nemusí být vždy ta správná cesta k jejich štěstí. V rámci rodinného a výchovného poradenství nabízím neformální dialog o tom, co vás doma trápí. Společně probereme především náměty, co by mohlo k všestranné spokojenosti fungovat a jaké výchovné přístupy by byly ve vašem případě vhodné.